CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật

1.     Mục đích và phạm vi

Ban quản trị website https://fbcmelgaraqp.com/ thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: email, số điện thoại, địa chỉ. Đây là các thông tin mà Quý độc giả cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ thông qua website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

2.     Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin độc giả cung cấp để:

  • Xác nhận tình trạng đăng ký của độc giả;
  • Gửi thông báo cập nhật về các cập nhật dịch vụ cho độc giả;
  • Tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh cho độc giả trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin của độc giả ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ tại website.

Trong trường hợp có liên quan đến pháp luật, Fbcmelgaraqp có trách nhiệm cung cấp thông tin khi được yêu cầu từ các cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin của Quý độc giả

3.    Cách thức để người dùng chỉnh sửa thông tin của mình

Quý độc giả có quyền gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin người dùng cho chúng tôi theo địa chỉ email: hoatrinh.lienhe@gmail.com; chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý trong thời gian sớm nhất.

4.     Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin của Fbcmelgaraqp. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Quý độc giả đó trừ những trường hợp liên quan đến pháp luật.