Thanh phơi quần áo

  • Tên sản phẩm : Thanh phơi quần áo.
  • Chất liệu : INOX hoặc Nhôm.
  • Năm sản xuất : 2021